Belevingsdagen

  • Bzw%20tr

Het college is gekend voor zijn bezinningsdagen en –weekends.

Elke klas neemt in de loop van het schooljaar deel aan belevingsdagen. Dit gebeurt op vrijwillige basis.

De leerlingen van het eerste jaar gaan tijdens het derde trimester naar Loppem, de leerlingen van het tweede leerjaar trekken tijdens het eerste trimester naar Westouter.