Klassenleraar

Elke klas heeft een klassenlera(a)r(es).

Zij / hij kent de leerlingen van de klas heel goed en volgt hen zo goed mogelijk op.

Wanneer zich een probleem manifesteert, er moeilijkheden zijn bij het studeren …, dan kan de leerling steeds terecht bij de klassenlera(a)r(es). Samen wordt dan gezocht naar de beste oplossing.

We vragen steeds om een probleem niet te laten aanslepen; hoe sneller men contact zoekt, des te spoediger kan het probleem aangepakt worden.