Leerlingenoverleg

Wekelijks vindt de vergadering van het leerlingoverleg plaats. Deze vergadering komt samen om aangemelde problemen van socio-emotionele aard of die te maken hebben met de studiemotivatie of -methodiek te bespreken en te zoeken naar een gepaste aanpak of begeleiding.

Op dit overleg zitten meerdere partijen rond de tafel; de studiemeester-opvoeder, de leerlingbegeleiders, de graadcoördinator, eventueel de klassenleraar en de adjunct-directeur die het geheel van de leerlingbegeleiding coördineert. Ook onze vaste medewerker uit het CLB is op dit overleg aanwezig.

Soms overstijgen de problemen de mogelijkheden van de begeleiding binnen de schoolmuren. In dat geval nemen we via het CLB contact op met instanties buiten de school. Dit gebeurt in overleg met leerling en ouders.

Problemen van leerlingen worden met discretie behandeld. Daar kan men beslist op rekenen.