Leren leren

De basisschoolverlaters hebben gemeen dat ze vertrokken zijn uit het “veilige nest” van de meester of juffrouw in een vaak kleine basisschool. In het secundair onderwijs krijgen jongeren verschillende leraren, de zogenaamde vakleraren, met hun specifieke aanpak en persoonlijkheid, afspraken en verwachtingen.

Vooral de strakke vakkenopsplitsing vormt een belangrijke aanpassing. Dit gegeven vraagt van de leerling immers een nieuwe studieorganisatie en een ander denkpatroon.

Precies om hieraan tegemoet te komen voorzien we in tal van ondersteuningsinitiatieven.

Het vak leren leren wordt tweewekelijks aangeboden in het eerste én het tweede jaar, beurtelings met het vak ICT.

De klassenleraar helpt de leerlingen bij het organiseren van het schoolgebeuren (o.a. maken van de schooltas), het plannen van hun taken en toetsen, het vinden van een aangepaste studiemethode …

Een belangrijk werkinstrument voor de leerlingen is de agenda. Die is er niet alleen voor de studieplanning, maar zorgt samen met het tussentijdse rapport ook voor de evaluatie van de leerlingen en de communicatie tussen leraren en ouders