Pastoraal

  • Bzw 01

In de pastoraal op onze school leggen we de klemtoon op het zorg dragen voor elkaar. Het zorg dragen voor leerlingen en leerkrachten gebeurt vanuit een christelijk geïnspireerde zingeving. We halen inspiratie uit het leven, de woorden en daden van Jezus om elkaar nabij te kunnen zijn. Waarden als liefde, vriendschap, solidariteit, vergevingsgezindheid … zijn dan ook waarden die we dag na dag proberen te beleven in het opbouwen van een schoolgemeenschap.

Op verschillende momenten tijdens het schooljaar staan we op een eigentijdse manier uitdrukkelijk stil bij alles wat zin geeft aan ons leven. Er worden vieringen, bezinningsweekends – en dagen ingericht om daarvoor voldoende tijd te nemen. Daarnaast wordt ook aandacht gevraagd voor de acties van Welzijnszorg, de Damiaanactie en Broederlijk Delen als een teken van solidariteit met mensen dichtbij en veraf.

Voor de pastoraal op onze school inspireren wij ons op de woorden van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe: ‘Alle kennis is eindig. Geloof, hoop en liefde zullen blijven, alle drie. Maar de liefde is de grootste.’ (1 Kor 13)

In het zorg dragen voor elkaar en in het dienstbaar zijn, geven we de liefde handen en voeten.