Sleuteldagen

  • Project sleutel

Contactsleutels en Unplugged: programma’s van De Sleutel voor het lager en middelbaar onderwijs, gericht op een grotere sociale invloed van leerlingen op elkaar

Contactsleutels en Unplugged zijn lessen die leerkrachten in de kleuterklassen, de lagere school en de drie graden van de middelbare school kunnen geven. Ze verbeteren de sociale invloed die kinderen en jongeren later nodig hebben om problemen met sigaretten, alcohol, medicijnen en andere drugs te voorkomen. De lessen helpen de school om een onderbouw aan de leerlingen te geven vanaf een heel jonge leeftijd. De leerkracht leert op een interactieve en didactische manier sociale en persoonlijke vaardigheden aan. Tegelijk werkt de school aan een attitude en een sfeer van steun en veiligheid. Samen met de leerlingen merkt de leraar gaandeweg dat het klimaat in de klas iets is wat ze kunnen veranderen. Dat zijn ingrediënten van een preventieve strategie waarvan de effectiviteit wetenschappelijk aangetoond is. De Sleutel werkte de materialen samen met Europese instituten uit.

De sleuteldagen in olvo bestaan uit een voormiddag met een interactieve introductie waarbij leerlingen een bredere kijk krijgen op voor- en nadelen van genotsmiddelen. Er worden ook strategieën aangereikt om positieve keuzes te maken bij het omgaan met alcohol, tabak of andere drugs. Daarnaast brengen (ex-)verslaafden een persoonlijke getuigenis over hoe het bij hen fout gelopen is en wat de schade op lange termijn kan inhouden.

In de namiddag krijgen leerlingen per klas lesopdrachten gebaseerd op het cognitieve sociale invloedsmodel. Het is dus interactief en integreert sociale vaardigheden en sociale waarden. Er is ondermeer een kennistest met nabespreking. Er is ook aandacht voor de perceptie bij leerlingen over roken, alcoholgebruik en druggebruik. De lifeskillsladder is een doe-opdracht waarbij de jongeren stilstaan bij hun zelfbeeld, bij de invloed van de anderen op het zelfvertrouwen en bij welke factoren invloed hebben bij het nemen van risico’s.

De sleuteldagen zijn geen losstaande initiatieven. Preventie keert terug in verschillende lessen en maakt deel uit van ons gezondheidsbeleid. Zo wordt er onder andere in het eerste jaar gestart vanuit het gegeven ‘weerbaarheid’ en volgt een nawerking in de lessen biologie in het derde jaar.