Studiemeester

Met allerlei vragen van praktische aard kan men terecht bij de studiemeester.

Bij afwezigheid, wordt een afwezigheidsstrookje of doktersattest ingediend bij de studiemeester. Ook bij een eenmalige afwezigheid in de avondstudie (of namiddagstudie) dient men vooraf een briefje in.

Wanneer de leerling zich ziek voelt, zich ergens zorgen over maakt, iets verloren heeft of met een vraag zit, aarzel dan niet om de studiemeester aan te spreken. Bij hem vindt men steeds een luisterend oor.