Zorg op maat

Voor leerlingen met leer- of ontwikkelings-moeilijkheden kunnen ondersteunende maatregelen (sticordi-maatregelen) gelden. Deze worden op maat van de betrokken leerlingen opgesteld in een begeleidingsplan.

Voor die leerlingen wordt op de klassenraden extra tijd uitgetrokken. Bij uitzonderlijk dringende zaken wordt een bijzondere klassenraad bijeengeroepen.

Leerlingen die recht hebben op GON-begeleiding (geïntegreerd onderwijs) worden gedurende één of meerdere uren per week individueel begeleid door hun GON-leerkracht(en). Op regelmatige basis evalueren we de vorderingen die de leerling maakt. Waar nodig wordt de begeleiding bijgestuurd. De ouders worden steeds uitgenodigd om op deze overlegmomenten aanwezig te zijn.

Sommige leerlingen hebben recht op extra tijd om proefwerken af te leggen. Waar nodig kunnen leerlingen ook ondersteund worden aan de hand van een computerprogramma (dyslexie). Deze en andere leerlingen zijn welkom in de begeleide proefwerkklas.